broń sportowa, broń, bron, pozwolenie na broń, pozwolenie na bron, strzelectwo sportowe
bronsportowa.org 
Start
O NAS
Tradycje
Media
Decyzje odmowne
Wypadki
Poprzyj nas!
Czarna lista
Pojedynek
Kontakt
Linki
Dla dziennikarzy


O nas:

Inicjatywa została powołana w dniu 27 listopada 2008 r. W początkowej fazie była wyrazem obywatelskiego sprzeciwu wobec sprzecznej z prawem, dowolnej i uznaniowej polityki organów administracyjnych w zakresie utrudniania wydawania pozwoleń na broń sportową. Polityka ta w prostej linii prowadziła do upadku strzelectwa sportowego w Polsce, dyscypliny o bogatych tradycjach niepodległościowych oraz olimpijskich.
Dla badaczy nauk prawnych stanowiła ciekawy przykład funkcjonowania zjawiska określonego w doktrynie jako tzw. zła administracja.

Inicjatywa przyczyniła się do ukształtowania korzystnego dla uprawiających sporty strzeleckie orzecznictwa sądowego w zakresie wnioskowania o indywidualne pozwolenia na broń sportową.

Wspomnieć należy, iż z inicjatywy naszego prawnika Rzecznik Praw Obywatelskich RP, podjął interwencję dotyczącą wadliwego stosowania przez organy administracji państwowej, prawa regulującego dostęp do niezbędnego sprzętu sportowego. W dniu 20 maja 2010 r., Naczelny Sąd Administracyjny
na posiedzeniu kształtującym orzecznictwo sądownictwa administracyjnego, wydał postanowienie przychylające się do naszych argumentów. [Czytaj]

W celu kreowania właściwego wizerunku, a także dla rozwoju strzelectwa sportowego, wielokrotnie występowaliśmy w mediach ogólnopolskich jak telewizja, radio, prasa, a także podczas prac Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo.

Wciąż aktualnym celem inicjatywy jest popularyzacja strzelectwa sportowego, a także działanie na rzecz właściwego rozumienia strzelectwa, zarówno w społeczeństwie jak i organach administracji państwowej.

Aktualnie inicjatywa stanowi ważny element naukowego projektu badawczego, który prowadzi dr Łukasz Urbański, prawnik i ekspert prawa dostępu do broni palnej.

***
Ideą ogólnopolskiej akcji "Tak - dla pozwoleń na broń sportową" jest pokazanie właściwym organom administracyjnym, że strzelectwo sportowe, podobnie jak łowiectwo, nie stanowi zagrożenia porządku publicznego. Jest zaś wspaniałą pasją, skupiającą przedstawicieli różnych środowisk, pasją, która nie powinna być ograniczana przez uznaniową i dowolną politykę organów wydających pozwolenia na broń sportową.

W postępie geometrycznym w akcję włącza się coraz więcej klubów i organizacji strzeleckich (szczegóły w dziale "Poprzyj nas", gdzie zamieszczamy ogólnopolską mapę poparcia) oraz wielu indywidualnych strzelców sportowych z całej Polski. Czekamy na kolejne zgłoszenia!

"Tak - dla pozwoleń na broń sportową", integruje 
środowisko strzeleckie w skali Kraju. Uważamy, że restrykcje dotykające do 2011 r., naszą szlachetną pasję wynikały również stąd, że nasze środowisko nie potrafiło wyraziście i jednym głosem, przemówić w przedmiotowej sprawie.

[POBIERZ NOWY BANNER]

Zachęcamy do współtworzenia strony internetowej www.bronsportowa.wa.pl poprzez wysyłanie opisów decyzji odmownych dot. pozwoleń na broń sportową, treści wyroków sądów administracyjnych, przemyśleń i uwag dot. strzelectwa oraz błędnej polityki organów administracyjnych.

Koniec narzekania, czas na działania!

[Powrót do strony głównej]